Hvordan måle radon

For mer informasjon om hvordan man måler radon med sporfilm anbefaler vi å lese på hjemmesidene til www.norskradonteknikk.no eller statens strålevern sine hjemmesider

http://www.nrpa.no/temaartikler/89992/maaling-av-radon-i-boliger