Dugnad

Vi hjelper gjerne organisasjoner og russ med dugnadsinntekter. Vi selger sporfilmer for videresalg til sterkt reduserte priser.

 

Ta kontakt på post@norskradonteknikk.no